Teade Rakvere valla Vaeküla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajatele