Teade Piira küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajatele

Austatud Piira küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajad!

Vinni Vallvolikogu määras oma 27.02.2022 otsusega nr 3 alates 01.04.2022 Vinni valla Piira külas vee-ettevõtjaks AS Emajõe Veevärk.

Seoses AS Rakvere Vesi tegevuse lõppemisega vee-ettevõtjana Piira külas lõpetab AS Rakvere Vesi lepingupartneritega sõlmitud veega varustamise ja reovee ärajuhtimise lepingud seisuga 31.märts 2022.a.

AS Emajõe Veevärk klienditeenindus võtab Teiega lähiajal ühendust, et kokku leppida uute lepingute allkirjastamise aeg ja viis. Kui Teil tekib eeltooduga seoses küsimusi, palume pöörduda meie klienditeeninduse poole aadressil Tallinna 5a, 44306, Rakveres, tel. 32 23317, e-post info@rakvesi.ee.

Täname Teid meeldiva koostöö eest

AS Rakvere Vesi