Ettevõttest

AS Rakvere Vesi tegutseb iseseisva aktsiaseltsina alates 1997. aastast. Seltsi omanikeks on 76,3%ga Rakvere linn ja 23,7%ga Rakvere vald. Selts osutab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ning Rakvere ja Vinni vallas. Puhas vesi jõuab Rakvere linna ja lähiümbruse tarbijateni 2001. aastal valminud Veetöötlusjaamast ja piirkonna reoveed puhastatakse Tõrremäe külas asuvas Reoveepuhastis. Lisaks eelpoolnimetatud rajatistele kuulub vee-ettevõtte haldusalasse 5 lokaalset veetöötlusjaama, 4 lokaalset reoveepuhastit, 1 rõhutõstepumpla, 15 puurkaevu , 31 reoveepumplat, 152 km veetorustikke, 172 km kanalisatsioonitorustikke ning 18 km sademeveetorustikke. Seltsil on ca 3100 juriidilisest ja füüsilisest isikust klienti, ettevõte annab tööd 14 inimesele.

AS Rakvere Vesi on Eesti Vee-ettevõtete Liidu asutajaliige.

EVEL logo

Ettevõtte kontaktinfo

  • Ettevõte: AS Rakvere Vesi
  • Registrikood: 10268413
  • Aadress: Tallinna 5a, 44306, Rakvere
  • Telefon: 32 233 17
  • E-Post: info@rakvesi.ee
  • Hoonetevälised vee-ja kanalisatsioonivõrgu avarii telefonid: 32 233 17, 50 28 131
  • Klienditeenindus: avatud E, T, K, N 8.30 – 16.30. Lõuna 12.00 – 13.00.