Teade Rakvere valla Kohala küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajatele.

Alates 01.jaanuarist 2022.a. alustab Rakvere valla Kohala külas vee- ja kanalisatsiooniteenuse pakkujana ehk vee- ettevõtjana tegevust AS Rakvere Vesi.

Seoses sellega palume hiljemalt 05.jaanuariks 2022.a. saata oma veearvesti näidud seisuga 31.detsember 2021 praegusele teenusepakkujale (Rakvere Vallavalitsus).

Rakvere Vesi on alustanud uute teenuslepingute ettevalmistamist ning alates 03.jaanuarist alustame veearvestite väljavahetamist kaugloetavate veearvestite vastu. Meie klienditeenindus võtab kõikide klientidega lähiajal ühendust, et kokku leppida veearvesti väljavahetamise aeg ning lepingute allkirjastamise aeg ja viis. Kui Teil tekib eeltooduga seoses küsimusi, palume pöörduda meie klienditeeninduse poole aadressil Tallinna 5a, 44306, Rakveres, tel. 32 23317 e-post info@rakvesi.ee. Teenuse kättesaadavuse küsimuses ja hoonevälise vee-ja kanalisatsiooniavarii korral saate pöörduda ööpäevaringselt telefonil  32 23317 või 50 28131.

Meeldivat koostööd soovides

AS Rakvere Vesi