Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 

 
 

AS Rakvere Vesi tegutseb iseseisva aktsiaseltsina alates 1997.aastast. Seltsi omanikeks on 76,3%ga Rakvere linn ja 23,7%ga Rakvere vald. Selts  osutab  ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ning Rakvere ja Vinni vallas. Puhas vesi jõuab Rakvere linna ja lähiümbruse tarbijateni 2001. aastal valminud Veetöötlusjaamast ja piirkonna  reoveed puhastatakse Tõrremäe külas asuvas Reoveepuhastis. Lisaks eelpoolnimetatud rajatistele kuulub vee-ettevõtte haldusalasse 5 lokaalset veetöötlusjaama, 4 lokaalset reoveepuhastit, 1 rõhutõstepumpla,  15 puurkaevu , 31  reoveepumplat, 152 km veetorustikke, 172 km kanalisatsioonitorustikke ning 18 km sademeveetorustikke. Seltsil on ca 3100 juriidilisest ja füüsilisest isikust klienti, ettevõte annab tööd 14 inimesele. 


Liitu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

 

 
 
15-08-2019
l
AS Rakvere Vesi teatab, et 19.augustil 2019 on ettevõtte kontor suletud. Probleemide korral veevärgi või kanalisatsiooni toimimises palume helistada telefonidel 32 23317 või 50 28131. Vabandame.
11-06-2018
l
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist
 
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317