Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 

 
 

AS Rakvere Vesi tegutseb iseseisva aktsiaseltsina alates 1997.aastast. Seltsi omanikeks on 76,3%ga Rakvere linn, 15,5%ga Sõmeru vald ja 8,2%ga Rakvere vald. Selts  osutab  ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuseid Rakvere linnas ning Sõmeru, Rakvere ja Vinni vallas. Puhas vesi jõuab Rakvere linna ja lähiümbruse tarbijateni 2001. aastal valminud Veetöötlusjaamast ja piirkonna  reoveed puhastatakse Tõrremäe külas asuvas Reoveepuhastis. Lisaks eelpoolnimetatud rajatistele kuulub vee-ettevõtte haldusalasse 5 lokaalset veetöötlusjaama, 4 lokaalset reoveepuhastit, 1 rõhutõstepumpla,  15 puurkaevu , 30  reoveepumplat, 147 km veetorustikke, 169 km kanalisatsioonitorustikke ning 17 km sademeveetorustikke. Seltsil on ca 2900 juriidilisest ja füüsilisest isikust klienti, ettevõte annab tööd 14 inimesele. 


Liitu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga

Teatame, et AS Rakvere Vesi lõpetab alates 01.01.2016 sularahamaksete vastuvõtmise aadressil Tallinna 5a Rakveres. Arveid vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest saab sularahas tasuda alates 01.01.2016 AS Eesti Post postkontorites Rakvere Kroonikeskuses ja Põhjakeskuses ning aadressidel Mäe tn 4-1 Sõmeru alevikus ja Nooruse tn 7- 5 Uhtna alevikus. Postkontoris maksmisel teenustasu ei kaasne. Vabandame tekkivate ebamugavuste pärast.

 

 
 
19-10-2018
l
Veekatkestus 23.10.2018.a. kella 13:00 kuni 16:00 Saue tänaval Laada tn ja Võidu tn vahelisel lõigul
11-06-2018
l
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist
 
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317