Hinnakirjad

Teenuste hinnad alates 1. jaanuarist 2018.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere valla Sõmeru, Näpi, Uhtna ja Lepna alevikus ning Roodevälja, Ubja, Ussimäe, Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi külas ning Vinni valla Piira külas) alates 01. jaanuarist 2018.

Teenuse nimetus Hind käibemaksuta Hind käibemaksuga
Tasu võetud vee eest 1,20 €/m³ 1,44 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp 1,15 €/m³ 1,38 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 1,38 €/m³ 1,66 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp 1,48 €/m³ 1,78 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp 1,63 €/m³ 1,96 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest V reostusgrupp 1,82 €/m³ 2,18 €/m³
Veeühenduse avamine ja sulgemine 13,50 €/tk 16,20 €/tk

Alus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus § 14¹ lõige 1 ja Konkurentsiameti otsus 03.11.2017 nr 9-3/2017-009.