Hinnakirjad

Teenuste hinnad alates  01.maist 2021

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hinnad AS Rakvere Vesi  teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere valla Lepna, Näpi, Sõmeru ja Uhtna  alevikus ning Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas ning Vinni valla Piira külas )

Teenuse nimetus Teenuse hind käibemaksuta Teenuse hind käibemaksuga
tasu võetud vee eest 1,242 €/m³ 1,49 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp 1,183 €/m³ 1,42 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp 1,387 €/m³ 1,66 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp 1,471 €/m³ 1,77 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp 1,607 €/m³ 1,93 €/m³
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  V hinnagrupp 1,776 €/m³ 2,13 €/m³
veeühenduste avamine ja sulgemine 18,307 €/tk 21,97 €/tk

 

Alus: Konkurentsiameti otsus   08.03.2021 nr  9-3/2021-003