Vaekülas algavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustööd

Rakvere Vesi AS ja Rakvere Vallavalitsus alustavad Vaekülas suuremahulisi ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemide ehitustöid, mille käigus rekonstrueeritakse reoveepuhasti ning vee- ja kanalisatsioonitorustikud.

Tööde valmimise tähtaeg on november 2023.a.
Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute keskus.
Peatöövõtja on Wesico Project OÜ (Info tel. 58188117).
Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti (info tel. 56667980).

Ehitusega seonduvat koordineerivad:
Rakvere Vesi AS – Aivar Lõhe (5276055)
Rakvere Vallavalitsus – Viktor Häninen (abivallavanem)
Rakvere Vallavalitsus – Janek Seidelberg, tel 5290230 (majandusspetsialist).

Pärast rekonstrueerimistööde lõppu hakkab piirkonnas opereerima ja teenust pakkuma AS Rakvere Vesi.