Keskonnainvesteeringute Keskus on laiendanud eraisikute ringi, kes saavad toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja omapuhasti rajamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele. Täpsem info on leitav KIKi kodulehel aadressil https://www.kik.ee/et/artikkel/veelgi-enam-eraisikuid-saavad-toetust-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamiseks