AS Rakvere Vesi teatab, et alates 01.01.2024 kehtivad AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere valla Lepna, Näpi, Sõmeru ja Uhtna alevikus ning Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas) alljärgnevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad:

Hinnakiri alates 01.01.2024

Teenuse nimetus Teenuse hind käibemaksuta Teenuse hind käibemaksuga
tasu võetud vee eest 1,33 €/m3 1,62 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp 1,26 €/m3 1,54 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II hinnagrupp 1,53 €/m3 1,87 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III hinnagrupp 1,65 €/m3 2,01 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV hinnagrupp 1,84 €/m3 2,24 €/m3
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  V hinnagrupp 2,07 €/m3 2,53 €/m3
veeühenduste avamine ja sulgemine 18,34 €/tk 22,37 €/tk