AS Rakvere Vesi teatab, et alates 01.07.2023 kehtivad AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere valla Lepna, Näpi, Sõmeru ja Uhtna alevikus ning Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas) alljärgnevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad:

AS Rakvere Vesi teatab, et alates 01.07.2023 kehtivad AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere valla Lepna, Näpi, Sõmeru ja Uhtna alevikus ning Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas) alljärgnevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad:

Teenuse nimetus Teenuse hind käibemaksuta Teenuse hind käibemaksuga tasu võetud vee eest 1,33 €/m³ 1,60 €/m³ tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp 1,26 €/m³ 1,51 €/m³ tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II ...
Loe edasi

AS Rakvere Vesi teatab, et alates 01.02.2023 kehtivad AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere valla Lepna, Näpi, Sõmeru ja Uhtna alevikus ning Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas) alljärgnevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad

Teenuse nimetus Teenuse hind käibemaksuta Teenuse hind käibemaksuga tasu võetud vee eest 1,53 €/m3 1,84 €/m3 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp 1,44 €/m3 1,73 €/m3 tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II ...
Loe edasi

AS Rakvere Vesi teatab, et alates 01.05.2021 kehtivad AS Rakvere Vesi teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere valla Lepna, Näpi, Sõmeru ja Uhtna alevikus ning Arkna, Karitsa, Kohala, Lasila, Levala, Roodevälja, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe, Ubja, Ussimäe ja Veltsi külas ning Vinni valla Piira külas ) alljärgnevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad:

Teenuse nimetus Teenuse hind käibemaksuta Teenuse hind käibemaksuga tasu võetud vee eest 1,243 €/m³ 1,49 €/m³ tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I hinnagrupp 1,183 €/m³ 1,42 €/m³ tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II ...
Loe edasi