Keskonnainvesteeringute Keskus on laiendanud eraisikute ringi, kes saavad toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks.