Seoses AS Elektrilevi poolt teostatava plaanilise elektrikatkestusega Tõusu tänava piirkonnas, toimub veevarustuse katkestus 10. novembril k.a kella 09.30 kuni 13.15