Teade Piira küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kasutajatele