Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Teade lepingu sõlmimisest
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Teade lepingu sõlmimisest

 
   
 

AS Rakvere Vesi sõlmis 13. septembril 2010 ASi-ga Merko Ehitus lepingu Sõmeru valla ja Näpi küla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööde läbiviimiseks.

Lepingu maksumus on 29 272 698 krooni (koos käibemaksuga). Lepingule kirjutasid alla tellija poolt ASi Rakvere Vesi juhataja Urmas Krikk ja töövõtja poolt AS Merko Ehitus juhatuse liige Andres Agukas. Lepingu raames teostatavad projekteerimis- ja ehitustööd kestavad kuni 2012 maini.

Allkirjastatud lepingu kohaselt valmib töö tulemusena rohkem kui 7,5 km joogiveetorustikke ja renoveeritakse täielikult Sõmeru aleviku puurkaevpumpla. Aluvere ja Näpi puurkaevpumplad likvideeritakse ning puurkaevud tamponeeritakse. Kanalisatsioonitorustikke renoveeritakse ja ehitatakse vastavalt lepingule üle 6,8 km, samuti renoveeritakse või paigaldatakse 6 uut reoveepumplat.

Kokku rajatakse Rakvere linna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames elluviidavate Sõmeru ja Rakvere torustike projekteerimis- ja ehituslepingutega ca 31 km joogiveetorustikke, 27 km kanalisatsioonitorustikke, 9 km sademeveetorustikke, 763 joogiveeühendust, 740 kanalisatsiooniühendust ja 440 sademevee restkaevu. Peale projekti lõppu on  vee- ja kanalisatsiooniteenusega varustatud 99% Rakvere piirkonna elanikest.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtkuuluvusfond ja katab 73,2% abikõlblikest kuludest.

Lisainfo

Urmas Krikk
AS Rakvere Vesi juhataja
Tel 3223317

Viktor Häninen
Sõmeru abivallavanem
Tel 3295942

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317