Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Torustiku survepesuauto hange

 
   
 

 

Hange 3 Torustiku survepesuauto hange

Lepingu number: RH114930

Töövõtja: Silberauto Eesti AS

Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.03.2010

Lepingu tähtaeg: 15.10.2010 (teostatud)

Lepingu sisu: Torustike survepesuauto hankimine Rakvere linna reoveekogumisalal kokku umbes 100 km kanalisatsioonitorustike regulaarseks hooldamiseks ja puhastamiseks, et tagada kanalisatsioonisüsteemi töökindlus.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/114930

 

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317