Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange

 
   
 

 

Hange 2 Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange

Lepingu number: RH114289

Töövõtja: ühispakkujad AS Merko Ehitus / Tallinna Teede AS

Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.08.2010

Lepingu tähtaeg: 14.10.2011

Lepingu sisu: Töö tulemusena pidi Rakvere linnas ehitatama ca 33,5 km joogivee-, ca 31,2 km kanalisatsiooni- ja 9,5 km sadeveekanalisatsiooni torustikke koos kõigi vajalike kinnistuühendustega ning paigaldatama 3 uut reoveepumplat. 11.07.2011 teatas Töövõtja lepingust taganemisest viidates väidetavatele Tellijapoolsetele lepingutingimuste rikkumistele. Tegelikuks põhjuseks oli Tellija arvates Töövõtja poolt majandusliku madalseisu ajal tehtud alapakkumine. Tööde katkemise tõttu teatas Tellija omapoolsest lepingust taganemisest 30.09.2011. Vaidlust lahendatakse kohtus.

Lepingus ettenähtud töödest on valminud ca 37%. Ülejäänud tööd teostatakse uue hanke raames.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/114289

 

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317