Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd

 
   
 

 

Hange 5 Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti reoveepuhasti anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd 

Lepingu number: RH128551

Töövõtja: OÜ aqua consult baltic

Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.01.2012

Lepingu tähtaeg: 16.03.2013 (teostatud)

Lepingu sisu: Töö sisuks on Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti reoveepuhasti anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku põhiprojekti koostamine järgnevas mahus:  

- mudatihendusseadmete rekonstrueerimine;
- hüginiseerimissõlme rajamine;
- vastuvõtusüsteemi ja -mahutite rajamine AS-i Rakvere Lihakombinaat jäätmetele ning lähivaldadest tulevale reoveesettele;
- anaeroobsete reaktorite rajamine;
- settemahuti rajamine;
- settekompleksi varustamine biogaasi kasutamiseks vajalike seadmetega;
- uue tehnohoone ehitamine, mis sisaldab mehaanilist settetihendust, biogaasi puhastamist, biogaasi kasutamist ja kilbiruumi;
- rejektvee puhastamine ning juhtimine puhastusprotsessi;
- AS Rakvere Soojuse ja AS Rakvere Vesi vahel ca 2 x 1300 m keskküttetorustikku rajamine või vajalike elektrienergia
seadmete rajamine elektrienergia müügiks võrku (vajadus selgub alternatiivide hindamisel);
- KPJ-Roodevälja ja Rakvere reoveepuhasti vaheline avariilises seisus oleva survetorustiku pikkusega ca 4 km
rekonstrueerimine/asendamine.
 
Põhiprojekti alusel plaanitakse välja kuulutada ehitustööde hange:   Roodevälja survetorustiku ehitustööd  
   

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317