Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
Projekti tutvustus
Hanked
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Projekti tutvustus

 
   
 

 

„Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt“

 
 
 
Üldandmed
Projekti nimetus:

Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt

KIK toetuse taotlemise rahuldamise kuupäev ja otsuse nr:

14.03.2011 nr 1-25/83

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr:

2.1.0101.10-0084

Toetuse taotlemise rahuldamise abikõlblikkuse lõpp

31.12.2012

ÜF toetuse maksimumsumma

3 013 818 EUR

Toetuse saaja:
AS Rakvere Vesi

Toetuse saaja esindaja:

Urmas Krikk

KIKi projektikoordinaator:

Ain Ehasalu
Projekti piirkond:

Rakvere vald, Sõmeru vald

Projekti ülevaade

http://www.kik.ee/et/rakvere-valla-ja-someru-valla-veemajandusprojekt 

Projekt hõlmab Rakvere valla Lepna aleviku, Veltsi küla, Lasila küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamist ja uuendamist.

 

Lisaks on projektiga haaratud Uhtna aleviku, Vaeküla, Ubja ja Kohala küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamist ja uuendamist Sõmeru vallas. 

Sõmeru valla ja Rakvere valla projekti indikaatorid

 

Rekonstrueerimine/Uue rajamine

Töö sisu
Rakvere vald
Sõmeru vald
Kokku
Rekonstrueerimine
Veetoru (km)
5 336
7 310
12 646
 
Kanalisatsioonitoru (km)
5 407
4 060
9 467
 

Survekanalisatsioonitoru (km)

1 616
728
2 344
Uue rajamine
Veetoru (km)
1 192
50
1 242
 
Kanalisatsioonitoru (km)
615
50
665
 

Survekanalisatsioonitoru (km)

59
0
59
Rekonstrueerimine
Kanalisatsioonipumplad (tk)
2
2
4
 
Reoveepuhasti (tk)
2
2
4
 
Joogiveepumplad (tk)
3
5
8
 
Tuletõrje veevõtukohad (tk)
4
0
4
Uue rajamine
Kanalisatsioonipumplad (tk)
5
0
5
 
Joogiveepumplad (tk)
0
0
0
 
Joogiveetöötlusjaamad (tk)
3
2
5
 
Puurkaevu tamponeerimine
1
1
2
 
 

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317