Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
Projekti tutvustus
Hanked
Projektijuhi ning omanikujärelvalve ja Fidic Inseneri teenuse osutamine
Osa 1: Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Uhtna
Osa 1: Rakvere valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Lepna
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Hanked

 
   
   
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317