Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Teade lepingu sõlmimisest
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange

 
   
 

 

Hange 4 Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange

Lepingu number: RH116850

Töövõtja: AS Merko Ehitus

Lepingu sõlmimise kuupäev:13.09.2010

Lepingu tähtaeg:12.05.2012 (teostatud)

Lepingu sisu: Töö tulemusena valmib Sõmeru alevikus ja Näpi külas rohkem kui 7,5 km joogiveetorustikke ja renoveeritakse täielikult Sõmeru aleviku puurkaevpumpla. Aluvere ja Näpi puurkaevpumplad likvideeritakse ning puurkaevud tamponeeritakse. Kanalisatsioonitorustikke renoveeritakse ja ehitatakse vastavalt lepingule üle 8 km. Renoveeritakse või paigaldatakse 6 uut reoveepumplat.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/116850

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317