Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Tulemused
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine

 
   
 

Hange 1 Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC inseneri teenus

Lepingu number: 765-09

Töövõtja: ühispakkujad Infragate Eesti AS / TSM Projektijuhtimise OÜ

Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.05.2009

Lepingu tähtaeg: 31.12.2014

Lepingu sisu: Tööde mahuks on projektispetsialisti ja ehitustööde omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti hangete elluviimisel

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/123861

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317