Investeerimislaenu võtmine Rakvere linna reoveekogumisala Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti omafinantseerimiseks

 

https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html