Hanked ja lepingud

 

Hanke nr

Hanke/lepingu nimetus

Hanke  välja-kuulutamine

Lepingu (planeeritud) sõlmimise kuupäev

Kommentaar

1

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti projektijuhtimine ja ehitusjärelevalve

15.04.2009

08.05.2009

Teostamise tähtaeg 31.12.2013

2

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping (I)

31.08.2009

5.08.2010

Leping lõppes 14.10.2011

3

Survepesuauto ostuleping

16.10.2009

09.03.2010

Teostatud 15.10.2010

4

Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping

25.01.2010

13.09.2010

Teostatud 12.05.2012

5

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd

17.11.2011

16.01.2012

Teostatud 16.03.2013

6

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

28.11.2011

27.02.2012

Teostatud 03.09.2013

7

Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

02.12.2011

19.03.2012

Teostatud 01.05.2013

8

Roodevälja survetorustiku ehitustööd

28.08.2012

24.07.2013

Teostamise tähtaeg 17.02.2014 

9

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine

04.12.2012

11.07.2013

Teostamise tähtaeg 07.01.2014 

11  Rakvere reoveepuhasti anaeroobse settekäitluskompleksi ehitusprojekti ekspertiis 26.03.2012  16.04.2012 Teostatud
12  Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine  27.03.2013   22.04.2013  

Teostamise tähtaeg 31.12.2013

13  Roodevälja survetorustiku ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus      Hankemenetlus käib