Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Hanked ja lepingud

 
   
 

 

Hanke nr

Hanke/lepingu nimetus

Hanke  välja-kuulutamine

Lepingu (planeeritud) sõlmimise kuupäev

Kommentaar

1

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti projektijuhtimine ja ehitusjärelevalve

15.04.2009

08.05.2009

Teostamise tähtaeg 31.12.2013

2

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping (I)

31.08.2009

5.08.2010

Leping lõppes 14.10.2011

3

Survepesuauto ostuleping

16.10.2009

09.03.2010

Teostatud 15.10.2010

4

Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis-ja ehitusleping

25.01.2010

13.09.2010

Teostatud 12.05.2012

5

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd

17.11.2011

16.01.2012

Teostatud 16.03.2013

6

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

28.11.2011

27.02.2012

Teostatud 03.09.2013

7

Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

02.12.2011

19.03.2012

Teostatud 01.05.2013

8

Roodevälja survetorustiku ehitustööd

28.08.2012

24.07.2013

Teostamise tähtaeg 17.02.2014 

9

Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine

04.12.2012

11.07.2013

Teostamise tähtaeg 07.01.2014 

11  Rakvere reoveepuhasti anaeroobse settekäitluskompleksi ehitusprojekti ekspertiis 26.03.2012  16.04.2012 Teostatud
12  Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine  27.03.2013   22.04.2013  

Teostamise tähtaeg 31.12.2013

13  Roodevälja survetorustiku ehitustööde omanikujärelevalve ja Inseneri teenus      Hankemenetlus käib

  

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317