Uudised

Teenuste hinnad alates 1.jaanuarist 2018

22.11.2017

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad  AS Rakvere Vesi  teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere  valla  Sõmeru, Näpi, Uhtna ja  Lepna alevikus ning Roodevälja, Ubja, Ussimäe, Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi külas ning Vinni valla Piira külas) alates 01.jaanuarist 2018

Teenuse nimetus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

Tasu võetud vee eest 

1,20 €/m³

1,44 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp

1,15 €/m³

1,38 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp

1,38 €/m³

1,66 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp

1,48 €/m³

1,78 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp

1,63 €/m³

1,96 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  V reostusgrupp

1,82 €/m³

2,18 €/m³

Veeühenduse avamine ja sulgemine

13,50 €/tk

16,20 €/tk

 

Alus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus § 14¹ lõige 1 ja Konkurentsiameti otsus 03.11.2017  nr 9-3/2017-009