Operatiivinfo
Uudised
Arhiiv
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Uudised

 
   
 

Austatud Ubja küla elanikud ja ettevõtted

29.12.2015

Austatud Ubja küla elanikud ja ettevõtted! Alates 01.01.2016 alustab Sõmeru vallas Ubja külas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse pakkujana ehk vee- ettevõtjana tegevust AS Rakvere Vesi. Oleme alustamas uute teenuslepingute ettevalmistamist ning peale rekonstrueerimistööde lõppu vahetab vee-ettevõte välja senised veemõõdusõlmed. Lepingute sõlmimiseks võtab meie klienditeenindus kõikide klientidega lähiajal ühendust, et kokku leppida lepingutingimused ning lepingute allkirjastamise aeg ja viis. Kui Teil tekib eeltooduga seoses küsimusi, palume pöörduda meie klienditeeninduse poole aadressil Tallinna 5a, 44306, Rakveres, tel. 32 23317 e-post info@rakvesi.ee. Klienditeenindus on avatud E, T, K, N 8.30 - 16.30 ja R 8.30 - 15.30. , lõuna 12.00 - 13.00. Teenuse kättesaadavuse küsimuses ja hoonevälise vee-ja kanalisatsiooniavarii korral saate pöörduda ööpäevaringselt telefonil 32 23 317 või 50 28 131.

Meeldivat koostööd soovides AS Rakvere Vesi 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317