Lingid

AS Rakvere Vesi on Eesti Vee-ettevõtete Liidu asutajaliige.
Eesti Vee-ettevõtete Liit

Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava