Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kontakt
Missioon
Seadusandlus
Life-Environment
Aruandlus
Joogivee analüüsid
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Missioon

 
   
 

Rakvere linna ja selle lähiümbruse varustamine kvaliteetse joogiveega ning reovee vastuvõtt, puhastamine ja juhtimine loodusesse vastavalt kehtestatud keskkonnanõuetele.


 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317