Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Veenäitude teatamine
Liitu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
Teenuste hinnad alates 1.novembrist 2014
Teenuste hinnad Ubja külas
Teenuste hinnad Ubja külas alates 01.05.2016
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Teenuste hinnad alates 1.novembrist 2014

 
   
 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad    AS Rakvere Vesi  teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas,  Sõmeru valla Sõmeru,  Näpi ja  Uhtna  alevikus ning   Roodevälja ja Ussimäe külas, Rakvere valla Lepna alevikus ning Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi  külas, Vinni valla   Piira külas ) alates 01.novembrist 2014

 

Teenuse nimetus

Teenuse hind käibemaksuta

Teenuse hind käibemaksuga

Tasu võetud vee eest 

1,10 €/m³

1,32 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp

1,05 €/m³

1,26 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp

1,26 €/m³

1,51 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp

1,35 €/m³

1,62 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp

1,49 €/m³

1,79 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  V reostusgrupp

1,66 €/m³

1,99 €/m³

Veeühenduse avamine ja sulgemine

13,03 €/tk

15,64 €/tk

 

Alus: Konkurentsiameti otsus   18.09.2014 nr  9.1-3/14-016

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317