Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Veenäitude teatamine
Liitu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
Teenuste hinnad
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Teenuste hinnad

 
   
 

Teenuste hinnad alates 1.jaanuarist 2018


Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad  AS Rakvere Vesi  teeninduspiirkonnas (Rakvere linnas, Rakvere  valla  Sõmeru, Näpi, Uhtna ja  Lepna alevikus ning Roodevälja, Ubja, Ussimäe, Arkna, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Tõrremäe ja Veltsi külas ning Vinni valla Piira külas) alates 01.jaanuarist 2018

Teenuse nimetus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

Tasu võetud vee eest 

1,20 €/m³

1,44 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I reostusgrupp

1,15 €/m³

1,38 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp

1,38 €/m³

1,66 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp

1,48 €/m³

1,78 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp

1,63 €/m³

1,96 €/m³

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest  V reostusgrupp

1,82 €/m³

2,18 €/m³

Veeühenduse avamine ja sulgemine

13,50 €/tk

16,20 €/tk

 

Alus: Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus § 14¹ lõige 1 ja Konkurentsiameti otsus 03.11.2017  nr 9-3/2017-009

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317