Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
Hanked
Ehitustegevus
NOAH projekt
 


 

Hanked

 
   
 

Hange 1 Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine. Projektispetsialisti teenuse osutamine

Töövõtja: Infragate Eesti AS

Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.10.2014

Lepingu tähtaeg: 31.12.2015

Lepingu sisu: Hankelepingu esemeks on projekti "Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine" raames projektispetsialisti teenuse osutamine.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155160

Hange 2 Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – Projekt 5. Piirkond I. Projekteerimine-ehitus.

Töövõtja: Saveka Torutööd OÜ

Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.02.2015

Lepingu tähtaeg: 30.10.2015

Lepingu sisu: Piirkond I: Purde, Lepiku, Seminari ja Vallimäe tänavate vee-, kanalisatsiooni ja sademevee torustike projekteerimis- ja ehitustööd.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/157854

 

Hange 3 Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – Projekt 5, Piirkond I omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine

Töövõtja: Sweco EST OÜ (endine OÜ Vealeidja)

Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.02.2015

Lepingu tähtaeg: 04.12.2015

Lepingu sisu: Piirkond I: Purde, Lepiku, Seminari ja Vallimäe tänavate vee-, kanalisatsiooni ja sademevee torustike omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/158348

 

Hange 4 Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – Projekt 5. Piirkond II. Tööprojekt.

Töövõtja: OÜ Keskkonnaprojekt

Lepingu sõlmimise kuupäev: 05.01.2015

Lepingu tähtaeg: 31.03.2015

Lepingu sisu: Piirkond II infrastruktuuride tööprojekti koostamine, sh 

·         Karja tänav:

o    Veevarustustorustikud ­ ca 385m

o    Kanalisatsiooni torustikud ­ ca 50m

o    Sademeveetorustikud ca 355m

o    Teeprojekt, ca 355m

·         Kunderi tänav:

o    Veevarustustorustikud ­ ca 260m

o    Kanalisatsiooni torustikud ­ ca 210m

o    Sademeveetorustikud ca 160m

o    Teeprojekt, ca 260m

o    Elektrivõrk(õhuliinide asemel maakabli paigaldus, sh uued liitumispunktid) ja tänvavalgustus, ca 260m

·         Võidu tänav:

o    Veevarustustorustikud ­ ca 1005m

o    Kanalisatsiooni torustikud ­ ca 755m

o    Sademeveetorustikud ca 780m

o    Teeprojekt, ca 800m

o    Elektrivõrk (õhuliinide asemel maakaabli paigaldus, sh uued liitumispunktid) ja tänavavalgustus, ca 800m

o    Kaugkütte torustikud, ca 800m

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/157864

Hange 5 Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – Projekt 5. Piirkond II. Omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine.

Töövõtja: Sweco EST OÜ

Lepingu sõlmimise kuupäev: 08.072015

Lepingu tähtaeg: 04.12.2015

Lepingu sisu: Piirkond II: Karja, J. Kunderi ja Võidu tänavate vee-, kanalisatsiooni, kaugkütte ja sademevee torustike, teede ja tänavavalgustuse ning elektri ja side liinide rajamise ja/või rekonstrueerimise omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine.

Hange 6 Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – Projekt 5. Piirkond II. Ehitus.

AS Rakvere Vesi (ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustikud ning sademevesi) viis läbi hanke Rakvere linna (teed ja tänavavalgustus), AS Rakvere Soojuse (Võidu tn kaugküte) ja OÜ Elektrilevi (õhuliinide vahetus maakaabli vastu) nimel.

Töövõtja: Lemminkäinen Eesti AS

Lepingud AS Rakvere Vesi, Rakvere linna, AS Rakvere Soojuse ja OÜ Elektrilevi ning Lemminkäinen Eesti AS vahel  sõlmiti ajavahemikus : 20-30.07.2015. Kokku sõlmiti 4 lepingut.

Lepingu tähtaeg: 30.10.2015

Lepingute sisu: Piirkond II: Karja, J. Kunderi ja Võidu tänavate vee-, kanalisatsiooni, kaugkütte ja sademevee torustike, teede ja tänavavalgustuse ning elektri ja side liinide rajamise ja/või rekonstrueerimise ehitustööd.

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317