Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
Hanked
Ehitustegevus
NOAH projekt
 


 

ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.

 
   
 

Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt – projekt 5 elluviimist toetab Ühtekuuluvusfond

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas AS Rakvere Vesi taotluse Ühtekuuluvusfondist (ÜF) toetuse saamiseks 21.07.2014.  Projekti eeldatav kogumaksumus on 1 647 241 eurot, millest ÜF  toetuse maksimaalne summa on 755 190 eurot.

Projekti raames rajatakse või rekonstrueeritakse ühisveevärgi torustikud:

·         Karja tn (Vabaduse-Viru; Kunderi-Tartu),

·         J.Kunderi tn (Rahu-Karja),

·         Võidu tn (Kuke-Tuleviku),

·         Seminari tn (Tuleviku-Piiri),

·         Lepiku tn,

·         Purde tn,

·         Vallimäe tee (F.R.Kreutzwaldi tänavast linnuseni),

rajatakse või rekonstrueeritakse ühiskanalisatsiooni torustikud:

·         J.Kunderi (Rahu-Karja),

·         Võidu tn (Tallinna-Tuleviku),

·         Seminari tn (Tuleviku-Karja),

·         Lepiku tn,

·         Purde tn,

·         Vallimäe tee (F.R.Kreutzwaldi tänavast linnuseni),

ning paigaldatakse sademeveetorustikud:

·         Karja tn (Vabaduse-Soolikaoja),

·         Seminari tn (Karja-Tuleviku),

·         Võidu tn (Tallinna-Tuleviku),

·         J.Kunderi tn (Karja-Rahu).

Tööde teostamise periood on oktoober 2014 - oktoober 2015.

Projekti kogumaksumuseks kujunes kõikide läbiviidud hangete tulemusena 2 679 190 eurot.

Projekti kallinemise  põhjuseks on töömahtude suurenemine. Projektiga liitusid Rakvere linn, AS Rakvere Soojus ja OÜ Elektrilevi. Rakvere linn rajab projekti käigus Võidu, Karja ja J.Kunderi tänavatele uued teekatted ja Võidu ning J.Kunderi tänavatele uue tänavavalgustuse. AS Rakvere Soojus rajab Võidu tänavale kaugkütte torustiku ja OÜ Elektrilevi asendab õhuliinid maakaablitega Võidu ja J.Kunderi tänavatel.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahuldas AS Rakvere Vesi taotluse Ühtekuuluvusfondist (ÜF) toetuse suurendamiseks  17.07.2015  otsusega nr 1-25/208, mille kohaselt  ÜF  toetuse maksimaalne summa on 981 747 eurot.

Rakvere veemajandusprojekti info KIK kodulehel:

http://www.kik.ee/et/rakvere-reoveekogumisala-veemajandusprojekt-projekt-5-torustike-rajamine-ja-rekonstrueerimine

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317