Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kontakt
Missioon
Seadusandlus
Life-Environment
Aruandlus
Joogivee analüüsid
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Seadusandlus

 
   
  AS Rakvesi Vesi tegevust reguleerivad järgmised õigusaktid:
 1. Ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni seadus
   
 2. Rakvere linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
   
 3. Rakvere linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
   
 4. Sõmeru valla ühisveevärgi liitumise eeskiri
   
 5. Sõmeru valla ühisveevärgi kasutamise eeskiri
   
 6. Rakvere valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja nende kasutamise eeskiri
   
 7. Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
   
 8. Vinni valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317