Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
Projekti tutvustus
Hanked
Projektijuhi ning omanikujärelvalve ja Fidic Inseneri teenuse osutamine
Osa 1: Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Uhtna
Osa 1: Rakvere valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Lepna
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
NOAH projekt
 


 

Osa 1: Rakvere valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Lepna

 
   
 

Hange 3

 

Nimetus:

Osa 1: Rakvere valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd; Lepna

Hanke andmetega saab tutvuda:

Riigihangete Registris

Hanke viitenumber:

130671

 

 

Edukas pakkuja

Kontakt:

 

 

OÜ Taskar

12114513, Pärnu mnt. 463, Tallinn, 10916 Eesti (EE) Tel.: +372 5260708

Leping sõlmiti (k.p.):

04.05.2012

Tööde lõpp (k.p):

09.05.2013

_
 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317