Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II

 
   
 

 

Hange 6 Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II  

Lepingu number: RH128294

Töövõtja: AS Viimsi Keevitus

Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.02.2012

Lepingu tähtaeg: 03.09.2013 (teostatud)

Lepingu sisu: Töö tulemusena ehitatakse Rakvere piirkonda ligikaudu 19 km vee- ja sama palju kanalisatsioonitorustikku ning 7 km sademevee kanalisatsiooni torustikku. Tööde käigus luuakse kõigile ehituspiirkonda jäävatele kinnistutele liitumisvõimalus veevõrguga ja kanalisatsiooniga, rekonstrueeritakse suurel hulgal olemasolevaid liitumistorustikke ning luuakse võimalused sadevee ärajuhtimiseks piirkondades, kus on probleeme sademevee liigsete kogustega.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/128294 

 

 

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317