Operatiivinfo
Uudised
Ettevõte
Kliendile
Teabenõue
Lingid
ÜF Rakvere linna reoveekogumisala veemajandus-projekt
Hanked ja lepingud
Projektispetsialisti ja omanikujärelevalve/ Fidic Inseneri teenuse osutamine
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Torustiku survepesuauto hange
Sõmeru valla piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitushange
Anaeroobse settekäitluskompleksi ja reovee survetorustiku projekteerimistööd
Rakvere linna piirkonna torustike projekteerimis- ja ehitustööd II
Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd
Roodevälja ja Rakvere linna reoveepumplate survekanalisatsiooni rekonstrueerimine
Rakvere linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames kompostisegamisüksuse soetamine
Rakvere linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti täiendava projektispetsialisti ja omanikujärelvalve/ FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Ehitustegevus
Ajagraafik
Keskkonnamõjude hindamine (KMH)
Projektist meedias
ÜF Rakvere valla ja Sõmeru valla veemajandusprojekt
ÜF Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt - Projekt 5. Torustike rajamine ja rekonstrueerimine.
 


 

Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd

 
   
 

Hange 7 Rakvere reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd 

Lepingu number: RH128429

Töövõtja: Skanska EMV AS / Skanska Infra OY Eesti filiaal

Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.03.2012

Lepingu tähtaeg: 01.05.2013

Lepingu sisu: Hanke eesmärgiks on viia olemasolev Rakvere reoveepuhasti tehnoloogiline seadmestik kaasaegsele tasemele. Tööde raames teostatakse Rakvere reoveepuhasti eelpuhastuse, mehaanilise puhastuse ja bioloogilise puhastuse osade seadmete ja rajatiste rekonstrueerimine. Uute seadmete paigaldusega tõhustatakse reoveepuhasti settetöötlust.

https://riigihanked.riik.ee/register/hange/128429

 

 

 
     
Rakvere Vesi AS Tallinna 5A Lääne-Virumaa Rakvere 44306 Telefon 3223317